Nội dung học Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Chương 1: Giới thiệu giao tiếp kinh doanh
– Bài 1: Định nghĩa và vai trò của Giao tiếp trong kinh doanh
– Bài 2: Vai trò của giao tiếp trong kinh doanh

Chương 2: Nguyên tắc giao tiếp kinh doanh
– Bài 1: Nguyên tắc 7C| Phần 1: The 7C’s in Business Cummunication (Part 1)
– Bài 2: Nguyên tắc 7C| Phần 2: The 7C’s in Business Cummunication (Part 2)

– Bài 3: Nguyên tắc 5W & 1H

Chương 3: Kỹ năng giao tiếp bằng lời
– Bài 1: Lập kế hoạch cho cuộc giao tiếp
– Bài 2: Lắng nghe chủ động

Bài 3: Kỹ năng nói hiệu quả Phần 1
– Bài 3: Kỹ năng nói hiệu quả Phần 2
– Bài 3: Kỹ năng nói hiệu quả Phần 3

– Bài 4: Sử dụng ngôn ngữ hình thể Phần 1
– Bài 4: Sử dụng ngôn ngữ hình thể Phần 2

Chương 4: Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản
– Bài 1: Giao tiếp bằng văn bản

Nội dung học

Chương 1: Giới thiệu giao tiếp kinh doanh
Bài 1: Định nghĩa và vai trò của Giao tiếp trong kinh doanh 00:10:45
Bài 2: Vai trò của giao tiếp trong kinh doanh 00:13:09
Chương 2: Nguyên tắc giao tiếp kinh doanh
Bài 1: Nguyên tắc 7C Phần 1 00:28:47
Bài 2: Nguyên tắc 7C Phần 2 00:19:43
Bài 3: Nguyên tắc 5W & 1H 00:08:34
Chương 3: Kỹ năng giao tiếp bằng lời
Bài 1: Lập kế hoạch cho cuộc giao tiếp 00:18:13
Bài 2: Lắng nghe chủ động 00:21:18
Bài 3: Kỹ năng nói hiệu quả Phần 1 00:31:07
Bài 3: Kỹ năng nói hiệu quả Phần 2 00:16:11
Bài 3: Kỹ năng nói hiệu quả Phần 3 00:11:05
Bài 4: Sử dụng ngôn ngữ hình thể Phần 1 00:21:14
Bài 4: Sử dụng ngôn ngữ hình thể Phần 2 00:05:26
Chương 4: Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản
Bài 1: Giao tiếp bằng văn bản 00:31:45

Đánh giá Khoá học

N.A

bình chọn
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC
  • 450.000 đ
  • 3 giờ, 57 phút
4 HỌC VIÊN
  • ảnh đại diện của tunm@binhminh.com.vn
  • ảnh đại diện của Phan Thị Kim Liên
  • ảnh đại diện của TIENPV

© 2016 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công nghệ Bình Minh.

Tầng 3, Tòa Nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: +844 3976 4441; Fax: +844 3976 4443 Website: www.binhminh.com.vn