KHÓA HỌC KỸ NĂNG HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTT

ĐÁP ỨNG CHUẨN SỬ DỤNG CNTT QUỐC TẾ IC3 VÀ ICDL

Khóa học giúp người học bổ sung kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính. Phần cứng: Máy vi tính và thiết bị cầm tay thông minh; các thành phần phần cứng; thiết bị trung tâm; thiết bị nhập, xuất, lưu trữ; cổng.

Hiểu khái niệm máy vi tính, máy tính cá nhân. Phân biệt máy để bàn, máy xách tay, máy tính bảng. Hiểu khái niệm thiết bị di động cầm tay như điện thoại di động, điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng (tablet) và công dụng của chúng.

Hiểu thuật ngữ phần cứng máy tính. Phân biệt thiết bị trung tâm và thiết bị ngoại vi. Biết các thiết bị ngoại vi chính: Thiết bị lưu trữ, thiết bị xuất/nhập, thiết bị mạng và truyền thông. Biết các thiết bị ngoại vi được nối với thiết bị trung tâm qua các cổng.

Phần mềm:

 • Phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở.
 • Hiểu khái niệm phần mềm và vai trò của phần mềm. Phân biệt hai loại phần mềm chính: phần mềm hệ thống (Ví dụ: hệ điều hành) và phần mềm ứng dụng.
 • Hiểu chức năng của hệ điều hành, biết tên của một số hệ điều hành thông dụng (ví dụ: Ubuntu, Linux, Windows, Mac OS).
 • Biết chức năng của một số phần mềm ứng dụng thông dụng: Xử lý văn bản, bảng tính, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, trình chiếu, thư điện tử, trình duyệt web, biên tập ảnh, trò chơi máy tính và một số phần mềm khác.
 • Hiểu khái quát cách thức và quá trình tạo ra phần mềm.
 • Biết khái niệm phần mềm nguồn mở, phân biệt được phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở. Biết tên và chức năng của một số phần mềm nguồn mở thông dụng xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu, thư điện tử, trình duyệt web, biên tập ảnh.

Hiệu năng máy tính

 • Biết khái niệm hiệu năng của máy tính: tốc độ bộ xử lý trung tâm ( ví dụ: MHz, GHz), dung lượng RAM, tốc độ ổ cứng, vai trò của bộ xử lý đồ họa.
 • Hiểu ảnh hưởng của việc chạy nhiều ứng dụng đồng thời đến hiệu năng của máy và tác dụng của giải pháp đóng bớt các ứng dụng đó.

Mạng máy tính và truyền thông

 • Hiểu khái niệm mạng máy tính, vai trò của các mạng máy tính. Phân biệt mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN). Hiểu khái niệm và vai trò của máy khách/máy chủ.
 • Hiểu khái niệm truyền dữ liệu trên mạng, tốc độ truyền và các số đo (ví dụ: bps, kbps, Mbps, Gbps).
 • Hiểu khái niệm phương tiện truyền thông (media) và khái niệm băng thông (bandwidth). Phân biệt các phương tiện truyền dẫn: có dây (ví dụ: cáp điện thoại, cáp đồng trục, cáp quang), không dây (ví dụ: sóng vô tuyến).
 • Hiểu khái niệm mạng Internet, intranet, extranet.
 • Hiểu khái niệm tải các nội dung từ mạng xuống (download) và tải các nội dung lên mạng (upload).
 • Biết phân biệt giữa “dịch vụ kết nối Internet” (ví dụ: Dial-up, ADSL, FTTH) và “phương thức kết nối Internet” (ví dụ: bằng đường dây thoại, điện thoại di động, cáp, không dây, vệ tinh).
 • Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT)
 • Một số ứng dụng công và ứng dụng trong kinh doanh.
 • Hiểu các dịch vụ Internet khác nhau dành cho người dùng: Thương mại điện tử (e-commerce), ngân hàng.
 • Hiểu các thuật ngữ “mạng xã hội”, diễn đàn, cộng đồng trực tuyến.
 • Biết khái niệm cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử. Hiểu được cách phân loại trang tin điện tử (báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp, trang tin điện tử nội bộ, trang tin điện tử cá nhân, trang tin điện tử ứng dụng chuyên ngành). Hiểu các thuật ngữ “trang tin cá nhân” (weblog, blog), chia sẻ nội dung trực tuyến.

An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng CNTT-TT

 • Biết một số loại bệnh tật thông thường liên quan đến việc sử dụng máy tính lâu dài như bệnh về mắt, xương khớp, tâm thần và cách phòng ngừa. Biết các quy tắc an toàn khi sử dụng máy tính và các thiết bị kèm theo.
 • Biết cách chọn phương án chiếu sáng (ví dụ: cường độ, hướng chiếu), chọn kiểu, kích thước bàn ghế và sắp xếp vị trí bàn ghế, thiết bị phù hợp với bản thân. Biết cách chọn tư thế làm việc đúng, hiểu tác dụng của việc tập thể dục, giải lao, thư giãn khi làm việc lâu với máy tính.

Bảo vệ môi trường

 • Hiểu công dụng của việc tái chế các bộ phận của máy tính, pin, hộp mực in khi không còn sử dụng.
 • Biết cách thiết lập các lựa chọn tiết kiệm năng lượng cho máy tính: tự động tắt màn hình, đặt máy tính ở chế độ ngủ, tự động tắt máy.

Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính

 • Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu
 • Hiểu khái niệm và vai trò của tên người dùng (user name), mật khẩu (password) khi truy nhập mạng và Internet.
 • Biết cách sử dụng mật khẩu tốt (không chia sẻ mật khẩu, thay đổi thường xuyên, chọn mật khẩu có độ dài thích hợp, xen lẫn giữa chữ cái và số).
 • Biết cách đề phòng khi giao dịch trực tuyến: Không để lộ (che dấu) hồ sơ cá nhân, hạn chế gửi thông tin cá nhân, cảnh giác với người lạ, cảnh giác với thư giả mạo.
 • Biết khái niệm và tác dụng của tường lửa (firewall).
 • Biết cách ngăn chặn trộm cắp dữ liệu bằng cách khóa máy tính, khóa phương tiện lưu trữ khi rời nơi làm việc. Hiểu tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu dự phòng.

Phần mềm độc hại (malware)

 • Hiểu, phân biệt được các thuật ngữ phần mềm độc hại (malware) như virus, worms, trojan, spyware, adware. Biết cách thức mã độc xâm nhập, lây lan trong hệ thống máy tính.
 • Hiểu các cách phòng, chống phần mềm độc hại và tầm quan trọng của việc cập nhật phần mềm an ninh mạng, phần mềm diệt virus thường xuyên.

Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT

 • Hiểu thuật ngữ bản quyền/quyền tác giả (copyright), sự cần thiết tôn trọng bản quyền. Biết một số khái niệm tổng quan của luật pháp Việt Nam và quốc tế liên quan đến bản quyền phần mềm, bản quyền nội dung và sở hữu trí tuệ.
 • Cách nhận diện một phần mềm có bản quyền: mã (ID) sản phẩm, đăng ký sản phẩm, giấy phép (license) sử dụng phần mềm.
 • Hiểu thuật ngữ ”thỏa thuận giấy phép cho người dùng cuối” (end-user license agreement). Phân biệt được phần mềm dùng chung (shareware), phần mềm miễn phí (freeware), phần mềm mã nguồn mở (open source software).

Bảo vệ dữ liệu

 • Hiểu các khái niệm, thuật ngữ liên quan như dữ liệu, quản lý dữ liệu, bảo vệ dữ liệu.
 • Biết một số quy định cơ bản về luật pháp của Việt Nam liên quan đến quyền bảo vệ dữ liệu, trách nhiệm quản lý, bảo vệ dữ liệu ở Việt Nam.

Nội dung học

Bài 1: Phần cứng máy tính
Phần 1.1: Phân biệt các loại máy tính 00:03:48
Bài tập: PHÂN BIỆT CÁC LOẠI MÁY TÍNH 00:05:00
Phần 1.2: Phần cứng máy tính, các thành phần máy của một máy tính 00:03:44
Bài tập: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH, CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT MÁY TÍNH 00:05:00
Phần 1.3: Bộ xử lý trung tâm (CPU) (tốc độ), bộ nhớ trong (tốc độ, đơn vị đo) 00:03:59
Bài tập: BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM CPU, BỘ NHỚ TRONG 00:05:00
Phần 1.4: Các phương tiện lưu trữ dữ liệu (đơn vị đo, tốc độ rpm), lưu trữ trực tuyến 00:02:49
Bài tập: CÁC PHƯƠNG TIỆN LƯU TRỮ DỮ LIỆU, LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN 00:05:00
Phần 1.5: Phân biệt các loại cổng kết nối 00:01:49
Bài tập: PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CỔNG KẾT NỐI 00:05:00
Phần 1.6: Hiệu năng máy tính 00:03:14
Bài tập: HIỆU NĂNG MÁY TÍNH 00:05:00
Bài 2: Phần mềm máy tính
Phần 2.1: Định nghĩa và phân loại, các bước tạo ra phần mềm 00:02:44
Bài tập: ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, CÁC BƯỚC TẠO RA PHẦN MỀM 00:05:00
Phần 2.2: Phần mềm hệ thống (định nghĩa và nêu ví dụ) 00:05:11
Bài tập: PHẦN MỀM HỆ THỐNG 00:05:00
Phần 2.3: Phần mềm ứng dụng (định nghĩa và nêu ví dụ) 00:03:49
Bài tập: PHẦN MỀM ỨNG DỤNG 00:05:00
Phần 2.4: Phần mềm điều khiển (driver) 00:03:57
Bài tập: PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN (DRIVE) 00:05:00
Bài 3: Mạng máy tính
Phần 3.1: Định nghĩa, vai trò, phân loại mạng máy tính 00:04:08
Bài tập: ĐỊNH NGHĨA, VAI TRÒ, PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH 00:05:00
Phần 3.2: Mạng Internet, Intranet, Extranet 00:04:10
Bài tập: MẠNG INTERNET, INTRANET, EXTRANET 00:05:00
Phần 3.3: Kết nối mạng 00:04:34
Bài tập: KẾT NỐI MẠNG 00:05:00
Phần 3.4: Truyền dữ liệu, tốc độ truyền dữ liệu 00:04:13
Bài tập: TRUYỀN DỮ LIỆU 00:05:00
Bài 4: Ứng dụng ICT
Phần 4.1: ICT trong cuộc sống 00:02:47
Bài tập: ICT TRONG CUỘC SỐNG 00:05:00
Phần 4.2: Truyền thông 00:05:01
Bài tập: TRUYỀN THÔNG 00:05:00
Bài 5: An toàn lao động và bảo vệ môi trường
Phần 5.1: Công thái học, các khuyến cáo 00:06:07
Bài tập: CÔNG THÁI HỌC, CÁC KHUYẾN CÁO 00:05:00
Phần 5.2: Bảo vệ môi trường 00:02:19
Bài tập: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 00:05:00
Bài 6: Một số vấn đề về an toàn và bảo mật thông tin
Phần 6.1: Nhận dạng và xác thực 00:03:10
Bài tập: NHẬN DẠNG VÀ XÁC THỰC 00:05:00
Phần 6.2: Bảo mật thông tin 00:04:48
Bài tập: BẢO MẬT THÔNG TIN 00:05:00
Phần 6.3: Virus máy tính và các phần mềm độc hại khác 00:07:45
Bài tập: VIRUS MÁY TÍNH VÀ CÁC PHẦN MỀM ĐỘC HẠI KHÁC 00:05:00
Bài 7: Bản quyền và pháp luật
Phần 7.1: Bản quyền, nhận biết phần mềm có bản quyền, thỏa thuận giấy phép người dùng cuối 00:04:34
Bài tập: BẢN QUYỀN, NHẬN BIẾT PHẦN MỀM CÓ BẢN QUYỀN, THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI 00:05:00
Phần 7.2: Phần mềm chia sẻ, phần mềm miễn phí, phần mềm nguồn mở 00:02:58
Bài tập: PHẦN MỀM CHIA SẺ, PHẦN MỀM MIỄN PHÍ, PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 00:05:00
Phần 7.3: Luật bảo về dữ liệu 00:03:32
Bài tập: LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU 00:05:00

Đánh giá Khoá học

N.A

bình chọn
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC
 • 300.000 đ
 • 3 giờ, 35 phút
117 HỌC VIÊN
 • ảnh đại diện của Hai Nguyen Hong
 • ảnh đại diện của Nguyễn Hồng Hải
 • ảnh đại diện của tunm@binhminh.com.vn
 • ảnh đại diện của ThS. TRẦN THỊ LỊCH
 • ảnh đại diện của TIENPV

© 2016 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công nghệ Bình Minh.

Tầng 3, Tòa Nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: +844 3976 4441; Fax: +844 3976 4443 Website: www.binhminh.com.vn