KHÓA HỌC MICROSOFT WORD CƠ BẢN VÀ HIỆU QUẢ

CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTT

ĐÁP ỨNG CHUẨN SỬ DỤNG CNTT QUỐC TẾ IC3 VÀ ICDL

Kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản

 • Hiểu khái niệm văn bản theo nghĩa thông thường. Biết cách tổ chức và định dạng một văn bản. Soạn thảo văn bản và xử lý văn bản. Biết các thao tác thông thường để có được một văn bản theo yêu cầu: Soạn thảo nội dung (tạo mới hoặc sử dụng nội dung có sẵn), biên tập văn bản (thêm bớt, sửa chữa nội dung, thay đổi định dạng, thêm minh họa, tạo các liên kết, tham chiếu, hoàn chỉnh văn bản), lưu giữ văn bản, in ấn và phân phối văn bản.
 • Nhận biết các yếu tố trong giao diện làm việc của phần mềm như thanh chức năng, thanh công cụ, các cửa sổ. Biết cách thay đổi giao diện của phần mềm như ẩn/hiện các thanh công cụ. Sử dụng được tính năng trợ giúp.
 • Biết cách thay đổi kích thước cửa sổ, mở nhiều cửa sổ và sắp xếp chúng trên màn hình làm việc.
 • Biết cách thay đổi một số thiết đặt ban đầu (ví dụ: ngôn ngữ làm việc, thư mục lưu văn bản mặc định) để thuận tiện và nâng cao năng suất làm việc.
 • Biết cách mở nhiều văn bản cùng lúc. Biết cách sắp xếp các cửa sổ văn bản trên màn hình. Biết cách kích hoạt một văn bản để làm việc và chuyển từ văn bản làm việc này sang văn bản làm việc khác.
 • Biết cách xóa một văn bản.

Biên tập nội dung văn bản

 • Biết xác định các đơn vị văn bản như ký tự, từ, cụm từ (dòng, câu), đoạn văn, các đối tượng nhúng vào văn bản (bảng, đối tượng đồ họa), trang và toàn bộ văn bản. Biết cách chọn (đánh dấu) các đơn vị văn bản và toàn bộ nội dung văn bản.
 • Biết cách di chuyển đến các trang văn bản khác nhau (trang trước, trang sau, nhảy đến một trang cụ thể).
 • Biết cách thêm (chèn, ghi đè), xóa, sửa các ký tự, từ, cụm từ, và các đơn vị khác trong một văn bản.
 • Biết cách tìm kiếm các ký tự, từ, cụm từ. Biết cách thay thế các ký tự, từ, cụm từ nhất định trong văn bản.
 • Biết cách cắt, dán, sao chép, di chuyển một đơn vị, một phần văn bản bên trong một tài liệu sang các tài liệu đang mở khác.
 • Biết cách sử dụng lệnh hủy kết quả vừa làm (undo), lấy lại kết quả vừa làm (redo).

Xử lý lỗi hiển thị tiếng Việt

 • Biết cách loại bỏ các hiệu ứng điều chỉnh tự động (autocorrect) có sẵn trong phần mềm soạn thảo đối với văn bản tiếng Việt.
 • Biết cách loại bỏ các hiển thị không mong muốn (ví dụ: đường sóng) xuất hiện trong văn bản tiếng Việt. Biết cách xử lý lỗi khi sao chép và dán (smart cut and paste).
 • Định dạng văn bản
 • Định dạng văn bản (text)
 • Biết cách thay đổi phông chữ (cỡ chữ, kiểu chữ), các kiểu hiển thị khác nhau (đậm, nghiêng, gạch dưới)
 • Biết cách ghi chỉ số dưới (subscript), chỉ số trên (superscript).
 • Biết cách thay đổi màu ký tự và màu nền văn bản.
 • Biết cách chuyển đổi chữ hoa /chữ thường.
 • Biết cách ngắt từ (hypernation) khi xuống dòng.

Định dạng đoạn văn

 • Hiểu khái niệm đoạn văn (paragraph). Biết cách chọn (đánh dấu) một đoạn văn.
 • Biết cách thêm, bỏ các dấu đoạn (paragraph mark), dấu ngắt dòng (line break).
 • Biết cách thụt lề (indent), căn lề (trái, giữa, phải, đều hai biên).
 • Hiểu công dụng, biết cách thiết lập, gỡ bỏ và sử dụng nhảy cách (tab) (ví dụ: căn trái, căn giữa, căn phải).
 • Biết cách điều chỉnh khoảng cách giữa các đoạn văn.
 • Biết cách điều chỉnh khoảng cách dãn dòng trong đoạn văn.
 • Biết cách tạo/bỏ tạo một danh sách đồng mức bằng cách dùng đánh dấu tự động (bullet) hoặc đánh số tự động (numbering). Biết cách thay đổi các kiểu dấu tự động, kiểu đánh số tự động khác nhau. Đánh số tự động các đoạn văn bản.

Biết cách tạo đường viền, bóng/nền cho một đoạn văn.

 • Kiểu dáng (style)
 • Hiểu khái niệm kiểu dáng (style). Biết cách áp dụng một kiểu dáng đang được dùng cho ký tự vào một văn bản.
 • Biết cách áp dụng một kiểu dáng mà một đoạn văn đang dùng cho một hoặc nhiều đoạn nữa.
 • Biết cách sử dụng công cụ sao chép định dạng.
 • Nhúng (embed) các đối tượng khác nhau vào văn bản

Bảng

 • Biết cách thêm một khung bảng vào văn bản.
 • Biết cách nhập và biên tập dữ liệu trong các ô của bảng.
 • Biết cách chọn dòng, cột, ô, hoặc toàn bộ bảng.
 • Biết cách thêm, xóa dòng và cột.
 • Biết cách sửa đổi chiều rộng của cột, chiều cao của dòng.
 • Biết cách thay đổi kiểu đường viền, chiều rộng, chiều cao, màu sắc cho ô.
 • Biết cách thêm bóng và màu nền cho các ô của bảng.
 • Biết cách xóa bảng khỏi văn bản.
 • Hình minh họa (đối tượng đồ họa)
 • Biết cách chèn một hình minh họa (tranh, ảnh, biểu đồ, hình vẽ) vào một vị trí xác định trong văn bản.
 • Biết cách chọn đối tượng đồ họa, sao chép, di chuyển một đối tượng bên trong một tài liệu, hoặc từ tài liệu này sang tài liệu khác.
 • Biết cách thay đổi kích thước hình minh họa. Biết cách xóa một hình minh họa khỏi văn bản.

Hộp văn bản

 • Biết cách nhập một hộp văn bản (text box) mới hoặc lấy một hộp văn bản từ thư viện đưa vào văn bản.
 • Biết cách định dạng cho hộp văn bản.
 • Biết cách lưu hộp văn bản.
 • Tham chiếu (reference)
 • Biết cách thêm, sửa, xóa chú thích tại chân trang (footnote), chú thích tại cuối bài (endnote).
 • Biết cách thêm, sửa, xóa việc đánh số trang.

Hoàn tất văn bản

 • Biết cách căn lề toàn bộ văn bản (căn trái, phải, giữa, đều hai bên)
 • Biết cách thêm, bỏ ngắt trang (page break)
 • Biết cách thêm, bỏ đầu trang (header), chân trang (footer) cho văn bản.
 • Biết cách đặt các chế độ bảo vệ khác nhau cho văn bản.

Kết xuất và phân phối văn bản

 • In văn bản
 • Biết cách đặt, hiệu chỉnh các tham số cho trang in: hướng in dọc (portrait), in ngang (landscape), lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải, khổ giấy.
 • Biết khái niệm tác vụ (task) in, hàng đợi (queue) in.
 • Biết cách theo dõi trạng thái in, xóa, khôi phục tác vụ in.
 • Biết cách thực hiện in văn bản: in toàn bộ, in chọn trang, in một bản, in nhiều bản.

Phân phối văn bản

 • Biết cách lưu văn bản dưới các kiểu tệp khác nhau (rtf, pdf, txt, định dạng của các phiên bản khác nhau).
 • Biết cách đặt mật khẩu để kiểm soát truy nhập tệp văn bản.
 • Biết cách đính kèm văn bản theo thư điện tử.
 • Biết cách lưu văn bản trên mạng (ghi vào các ổ mạng, các thư mục trực tuyến).
 • Soạn thông điệp và văn bản hành chính

Soạn thảo một thông điệp

 • Biết cách soạn một thông điệp bình thường như thông báo, thư.
 • Soạn và xử lý một văn bản hành chính mẫu
 • Biết cách soạn và định dạng một văn bản hành chính (tùy chọn) theo mẫu quy định.

Nội dung học

Bài 1: Kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản
Phần 1.1: Khái niệm văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản 00:05:36
Bài tập: Khái niệm văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản 00:05:00
Bài 2: Sử dụng phần mềm xử lý văn bản
Phần 2.1: Mở, đóng ứng dụng văn bản 00:05:17
Bài tập: Mở, đóng ứng dụng văn bản 00:05:00
Phần 2.2: Các thành phần trong cửa sổ giao diện ứng dụng 00:16:05
Bài tập: Các thành phần trong cửa sổ giao diện ứng dụng 00:05:00
Phần 2.3: Thu nhỏ và khôi phục dải chức năng (Ribbon) 00:12:52
Bài tập: Thu nhỏ và khôi phục dải chức năng (Ribbon) trong word 00:05:00
Phần 2.4: Thiết lập tiện ích người dùng 00:17:56
Bài tập: Thiết lập tiện ích người dùng (options) trong word 00:05:00
Phần 2.5: Sử dụng trợ giúp trong Word 00:04:07
Bài tập: Sử dụng trợ giúp trong Word 00:05:00
Bài 3: Làm việc với văn bản
Phần 3.1: Mở tài liệu có sẵn, đóng tài liệu, phóng to, thu nhỏ tài liệu 00:07:30
Bài tập: Mở tài liệu có sẵn, đóng tài liệu, phóng to, thu nhỏ tài liệu 00:05:00
Phần 3.2: Các chế độ hiển thị trang 00:09:08
Bài tập: Các chế độ hiển thị trang 00:05:00
Phần 3.3: Sắp xếp các cửa sổ để làm việc đồng thời 00:04:02
Bài tập: Sắp xếp các cửa sổ để làm việc đồng thời 00:05:00
Phần 3.4: Thiết lập môi trường làm việc 00:05:09
Bài tập: Thiết lập môi trường làm việc 00:05:00
Phần 3.5: Tạo mới văn bản 00:04:47
Bài tập: Tạo mới văn bản (văn bản trắng, từ mẫu có sẵn) 00:05:00
Phần 3.6: Tiếng việt trong văn bản 00:09:57
Bài tập: Tiếng việt trong văn bản 00:05:00
Phần 3.7: Chèn biểu tượng và ký tự đặc biệt 00:06:15
Bài tập: Chèn biểu tượng và ký tự đặc biệt 00:05:00
Phần 3.8: Lưu tài liệu, lưu tài liệu với định dạng khác 00:07:37
Bài tập: Lưu tài liệu (trên đĩa cứng, đĩa mạng), lưu tài liệu với định dạng khác 00:05:00
Phần 3.9: Chuyển đổi giữa các tài liệu 00:02:48
Bài tập: Chuyển đổi giữa các tài liệu 00:05:00
Bài 4: Chọn và chỉnh sửa văn bản
Phần 4.1: Di chuyển chung quanh văn bản 00:04:31
Bài tập: Di chuyển chung quanh văn bản 00:05:00
Phần 4.2: Các dấu định dạng không in 00:04:00
Bài tập: Các dấu định dạng không in 00:05:00
Phần 4.3: Chọn văn bản (từ, cụm từ, đoạn, …) 00:07:11
Bài tập: Chọn văn bản (từ, cụm từ, đoạn, …) 00:05:00
Phần 4.4: Chỉnh sửa văn bản 00:03:11
Bài tập: Chỉnh sửa văn bản (chèn, ghi đè, xóa, sửa từ, cụm từ) 00:05:00
Phần 4.5: Sao chép, di chuyển văn bản 00:03:56
Bài tập: Sao chép, di chuyển văn bản 00:05:00
Phần 4.6: Sử dụng Undo và Redo 00:02:49
Bài tập: Sử dụng Undo và Redo 00:05:00
Bài 5: Xử lý lỗi tiếng Việt
Phần 5.1: Thiết lập tùy chỉnh không tự động sửa lỗi tiếng Việt 00:03:06
Bài tập: Thiết lập tùy chỉnh không tự động sửa lỗi tiếng Việt (autocorrect và spelling,..) 00:05:00
Bài 6: Định dạng văn bản
Phần 6.1: Định dạng văn bản 00:09:35
Bài tập: Định dạng văn bản (font, mầu sắc, kích thước, kiểu dáng,..), thay đổi kiểu chữ 00:05:00
Phần 6.2: Chỉ số trên và chỉ số dưới 00:04:33
Bài tập: Chỉ số trên và chỉ số dưới 00:05:00
Phần 6.3: Đường viền và bóng 00:05:49
Bài tập: Đường viền và bóng 00:05:00
Phần 6.4: Dấu gạch nối tự động 00:07:03
Bài tập: Dấu gạch nối tự động 00:05:00
Bài 7: Định dạng đoạn văn bản
Phần 7.1: Đoạn văn bản, tạo và trộn các đoạn văn bản 00:02:44
Bài tập: Định dạng đoạn văn bản 00:05:00
Phần 7.2: Chèn và xóa các dấu ngắt dòng 00:05:28
Bài tập: Chèn và xóa các dấu ngắt dòng 00:05:00
Phần 7.3: Căn lề và thụt đầu dòng đoạn văn bản 00:06:41
Bài tập: Căn lề văn bản, thụt dòng ở đoạn văn bản 00:05:00
Phần 7.4: Khoảng cách dòng và đoạn văn bản 00:06:13
Bài tập: Khoảng cách dòng và đoạn văn bản 00:05:00
Phần 7.5: Sử dụng TAB 00:07:44
Bài tập: Sử dụng TAB 00:05:00
Phần 7.6: Thiết lập số, chỉ mục và ký hiệu đầu đoạn 00:07:38
Bài tập: Sử dụng danh sách đồng mức 00:05:00
Bài 8: Kiểu dáng
Phần 8.1: Sử dụng kiểu dáng trong văn bản 00:06:25
Bài tập: Sử dụng kiểu dáng trong văn bản 00:05:00
Phần 8.2: Sao chép định dạng 00:04:32
Bài tập: Sao chép định dạng 00:05:00
Bài 9: Làm việc với bảng
Phần 9.1: Chèn bảng vào văn bản 00:06:08
Bài tập: Chèn bảng vào văn bản 00:05:00
Phần 9.2: Chèn và sửa dữ liệu trong bảng 00:07:05
Bài tập: Chèn và sửa dữ liệu trong bảng 00:05:00
Phần 9.3: Chọn hàng, cột và toàn bộ bảng 00:05:32
Bài tập: Chọn hàng, cột và toàn bộ bảng 00:05:00
Phần 9.4: Chèn dòng, xóa dòng, chèn cột, xóa cột trong bảng 00:10:21
Bài tập: Chèn dòng, xóa dòng, chèn cột, xóa cột trong bảng 00:05:00
Phần 9.5: Thay đổi chiều cao và độ rộng của hàng, cột trong bảng 00:05:07
Bài tập: Thay đổi chiều cao và độ rộng của hàng, cột trong bảng 00:05:00
Phần 9.6: Tạo đường viền cho bảng, tô mầu cho bảng 00:05:40
Bài tập: Tạo đường viền cho bảng, tô mầu cho bảng 00:05:00
Phần 9.7: Sử dụng kiểu dáng cho bảng 00:06:08
Bài tập: Sử dụng kiểu dáng cho bảng 00:05:00
Phần 9.8: Xóa bảng trong văn bản và lặp lại dòng tiêu đề trong bảng 00:04:32
Bài tập: Xóa bảng khỏi văn bản 00:05:00
Phần 10: Các đối tượng đồ họa
Phần 10.1: Chèn đối tượng đồ họa trong word 00:09:34
Bài tập: Chèn đối tượng đồ họa (tranh, ảnh, biểu đồ, hình vẽ,..) 00:05:00
Phần 10.2: Chọn, sao chép và di chuyển đối tượng, xóa đối tượng 00:09:37
Bài tập: Chọn, sao chép và di chuyển đối tượng, xóa đối tượng 00:05:00
Phần 10.3: Thay đổi kích thước đối tượng 00:06:57
Bài tập: Thay đổi kích thước đối tượng 00:05:00
Bài 11: Hộp văn bản
Phần 11.1: Chèn hộp văn bản vào tài liệu 00:03:36
Bài tập: Chèn hộp văn bản vào tài liệu (plain textbox hoặc template textbox) 00:05:00
Phần 11.2: Định dạng hộp văn bản 00:08:19
Bài tập: Định dạng hộp văn bản 00:05:00
Phần 11.3: Lưu hộp văn bản 00:04:57
Bài tập: Lưu hộp văn bản (quickpart) 00:05:00
Bài 12: Tham chiếu tài liệu
Phần 12.1: Sử dụng chú thích chân trang và cuối tài liệu 00:09:42
Bài tập: Sử dụng chú thích chân trang và cuối tài liệu 00:05:00
Phần 12.2: Tiêu đề đầu trang và chân trang 00:16:13
Bài tập: Tiêu đề đầu trang và chân trang 00:05:00
Bài 13: Trộn thư
Phần 13.1: Khái niệm trộn thư 00:07:49
Bài tập: Khái niệm trộn thư 00:05:00
Phần 13.2: Các bước trộn thư 00:14:51
Bài tập: Các bước trộn thư 00:05:00
Bài 14: Kiết xuất và phân phối văn bản
Phần 14.1: Chèn và xóa ngắt trang 00:04:47
Bài tập: Chèn và xóa ngắt trang 00:05:00
Phần 14.2: Kiểm tra chính tả, thêm từ vào từ điển 00:04:51
Bài tập: Kiểm tra chính tả, thêm từ vào từ điển trong word 00:05:00
Phần 14.3: Thiết lập trang in (hướng, cỡ, lề trang) 00:09:09
Bài tập: Thiết lập trang in (hướng, cỡ, lề trang) 00:05:00
Phần 14.4: Xem tài liệu trước khi in, thực hiện in 00:06:08
Bài tập: Xem tài liệu trước khi in, thực hiện in 00:05:00
Bài 15: Phân phối văn bản
Phần 15.1: Lưu văn bản dưới các định dạng khác nhau 00:06:57
Phần 15.2: Bảo vệ văn bản 00:07:09
Bài tập: Bảo vệ văn bản 00:05:00
Bài 16: Thông điệp và văn bản hành chính
Phần 16.1: Trình bày thư 00:06:49
Bài tập: Trình bày thư 00:05:00
Phần 16.2: Trình bày văn bản hành chính 00:10:13
Bài tập: Trình bày văn bản hành chính 00:05:00

Đánh giá Khoá học

5

1 bình chọn
 • 5 sao1
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0
 1. ảnh đại diện của Kiều Kim

  Khoá học thú vị

  Rất tốt

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC
 • 450.000 đ
 • 11 giờ, 55 phút
 • Number Of Assignments1
118 HỌC VIÊN
 • ảnh đại diện của Nguyễn Hồng Hải
 • ảnh đại diện của Kiều Kim
 • ảnh đại diện của TIENPV
 • ảnh đại diện của ThS.Trần Thu Giang
 • ảnh đại diện của tunm@binhminh.com.vn

© 2016 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công nghệ Bình Minh.

Tầng 3, Tòa Nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: +844 3976 4441; Fax: +844 3976 4443 Website: www.binhminh.com.vn