ELTeach

ELTeach là chương trình bồi dưỡng giáo viên trực tuyến , kết hợp giữa chương trình học với thi cuối khóa và cấp chứng chỉ nhằm hỗ trợ giáo viên nâng cao kiến thức và ngôn ngữ nghề nghiệp để có thể giảng dạy Tiếng Anh bằng Tiếng Anh

ELTeach bao gồm 2 học phần :

I. Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh ELTeach: English-for-Teaching

1. Mục tiêu chương trình:

Chương trình có mục tiêu bồi dưỡng năng lực sử dụng tiếng Anh cho giảng dạy (English-for-Teaching) của giáo viên để có thể thực hiện hiệu quả các hoạt động dạy-học sau bằng tiếng Anh:

 • Quản lí lớp học;
 • Hiểu nội dung bài giảng trong chương trình giảng dạy;
 • Truyền đạt nội dung bài giảng trong chương trình giảng dạy
 • Đánh giá bài làm học sinh;
 • Đưa ra nhận xét và ý kiến phản hồi;

Ngoài ra, giáo viên sau khi kết thúc chương trình học, giáo viên cũng có cơ hội nâng cao năng lực và sự tự tin trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

2. Nội dung bồi dưỡng

Giáo viên sẽ được bồi dưỡng về ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh, bao gồm những nội dung/hoạt động sau:

 • Điều tra đầu khóa học
 • Ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh cho việc quản lí lớp học
 • Ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh cho việc truyền đạt và hiểu nội dung bài giảng
 • Ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh cho việc đưa ra ý kiến đánh giá và phản hồi
 • Luyện tập Nói và Phát âm, được chấm điểm
 • Ôn tập để chuẩn bị thi cuối khóa

Chi tiết xem thêm Phụ lục 1 đính kèm về nội dung chương trình học ELTeach : English-for-Teaching.

3. Phương thức thực hiện

Chương trình bồi dưỡng kết hợp giữa giảng dạy trực tiếp tập trung trên lớp với tự học dùng phần mềm trực tuyến. Sau khi kết thúc khóa học, giáo viên làm bài thi cuối khóa, nhận phiếu điểm và được cấp chứng chỉ quốc tế do NXB National Geographic Learning.

Giáo viên sẽ được chuẩn bị kỹ càng cho các hoạt động học trực tuyến như hướng dẫn đăng nhập, sử dụng, và tự học trên hệ thống chương trình học trực tuyến; ôn tập nội dung thi; hướng dẫn phương thức thi trực tuyến trên máy tính.

4. Kiểm tra, đánh giá

Trong quá trình giáo viên tham gia chương trình học, hệ thống quản lí học tập trực tuyến có thể tạo ra các báo cáo về năng lực học tập của giáo viên, giúp các nhà quản lí và cá nhân giáo viên theo dõi được tiến bộ học tập. Báo cáo tiến bộ học tập được thể hiện ở:

– Lần cuối cùng giáo viên đăng nhập học

– Tổng thời gian dành cho chương trình học

– Điểm số cho các hoạt động và bài tập ôn luyện

– Tỉ lệ phần trăm hoàn thành khóa học

Sau khi kết thúc chương trình học, giáo viên làm bài thi cuối khóa do NXB National Geographic Learning (Hoa Kỳ) biên soạn, dựa trên các kiến thức có trong khóa học.

 • Bài thi đã được thí điểm và kiểm chứng trên toàn thế giới.
 • Có thể đo lường một cách chính xác năng lực của giáo viên và mức độ thành thạo về nội dung chương trình học;
 • Có thể cung cấp thông số về năng lực tổng quát cũng như năng lực cụ thể về từng hợp phần và các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong chương trình học.

II. Chương trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy tiếng Anh ELTeach

Professional Knowledge

1. Mục tiêu chương trình

Chương trình có mục tiêu bồi dưỡng năng lực sử dụng tiếng Anh cho giảng dạy (English-for-Teaching) của giáo viên để có thể thực hiện hiệu quả các hoạt động dạy-học sau bằng tiếng Anh:

 1. Quản lí lớp học;
 2. Hiểu nội dung bài giảng trong chương trình giảng dạy;
 3. Truyền đạt nội dung bài giảng trong chương trình giảng dạy
 4. Đánh giá bài làm học sinh;
 5. Đưa ra nhận xét và ý kiến phản hồi;

Ngoài ra, giáo viên sau khi kết thúc chương trình học, giáo viên cũng có cơ hội nâng cao năng lực và sự tự tin trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

2. Nội dung bồi dưỡng

Giáo viên sẽ được bồi dưỡng về ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh, bao gồm những nội dung/hoạt động sau:

 • Kiến thức cơ bản về việc dạy ngoại ngữ
 • Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Anh
 • Dạy kĩ năng Nghe
 • Dạy kĩ năng Nói
 • Dạy kĩ năng Đọc
 • Dạy kĩ năng Viết
 • Dạy Từ vựng
 • Dạy Ngữ pháp
 • Ôn tập để chuẩn bị thi cuối khóa

3. Phương thức thực hiện

Chương trình bồi dưỡng kết hợp giữa giảng dạy trực tiếp tập trung trên lớp với tự học dùng phần mềm trực tuyến. Sau khi kết thúc khóa học, giáo viên làm bài thi cuối khóa, nhận phiếu điểm và được cấp chứng chỉ quốc tế.

Giáo viên sẽ được chuẩn bị kỹ càng cho các hoạt động học trực tuyến như hướng dẫn đăng nhập, sử dụng, và tự học trên hệ thống chương trình học trực tuyến; ôn tập nội dung thi; hướng dẫn phương thức thi trực tuyến trên máy tính.

4. Kiểm tra đánh giá

Trong quá trình giáo viên tham gia chương trình học, hệ thống quản lí học tập trực tuyến có thể tạo ra các báo cáo về năng lực học tập của giáo viên, giúp các nhà quản lí và cá nhân giáo viên  theo dõi được tiến bộ học tập. Báo cáo tiến bộ học tập được thể hiện ở:

 • Lần cuối cùng giáo viên đăng nhập học
 • Tổng thời gian dành cho chương trình học
 • Điểm số cho các hoạt động và bài tập ôn luyện
 • Tỉ lệ phần trăm hoàn thành khóa học

Sau khi kết thúc chương trình học, giáo viên làm bài thi cuối khóa do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) biên soạn, dựa trên các kiến thức có trong khóa học.

 • Bài thi đã được thí điểm và kiểm chứng trên toàn thế giới.
 • Có thể đo lường một cách chính xác năng lực của giáo viên và mức độ thành thạo về nội dung chương trình học;
 • Có thể cung cấp thông số về năng lực tổng quát cũng như năng lực cụ thể về từng hợp phần và các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong chương trình học.

Nội dung học

Introduction
Welcome 00:00:00
Course and Unit Structure 00:00:00
Tips for Taking the Course 00:00:00
Pre-Course Planner 00:00:00
01 Managing the Classroom A
01 Greeting Students 00:00:00
02 Discussing the Date and Weather 00:00:00
03 Taking Attendance 00:00:00
04 Reviewing and Collecting Student Work 00:00:00
05 Review A 00:00:00
06 Making Announcements A 00:00:00
07 Making Announcements B 00:00:00
08 Assigning Homework 00:00:00
09 Dismissing the Class 00:00:00
10 Review B 00:00:00
02 Managing the Classroom B
01 Using Classroom Materials 00:00:00
02 Teaching Classroom Language 00:00:00
03 Directing Students 00:00:00
04 Giving Test and Quiz Instructions 00:00:00
05 Review A 00:00:00
06 Changing Activities 00:00:00
07 Disciplining 00:00:00
08 Checking Student Understanding 00:00:00
09 Encouraging Participation 00:00:00
10 Motivating Students 00:00:00
11 Review B 00:00:00
03 Understanding Lesson Content
01 Understanding Instructions in Student Materials 00:00:00
02 Understanding Listening Texts in Student Materials 00:00:00
03 Understanding Reading Texts in Student Materials 00:00:00
04 Writing Content from Student Materials 00:00:00
05 Review 00:00:00
04 Communicating Lesson Content
01 Understanding and Communicating Lesson Goals 00:00:00
02 Engaging Students in the Topic 00:00:00
03 Explaining Lesson Content 00:00:00
04 Modeling and Giving Examples 00:00:00
05 Review A 00:00:00
06 Asking for and Writing Student Examples 00:00:00
07 Giving Activity Instructions A 00:00:00
08 Giving Activity Instructions B 00:00:00
09 Organizing Students 00:00:00
10 Review B 00:00:00
05 Assessing Student Work
01 Identifying and Correcting Written Errors 00:00:00
02 Identifying and Correcting Spoken Errors 00:00:00
03 Assessing Student Comprehension 00:00:00
04 Review 00:00:00
06 Giving Feedback
01 Giving Positive Feedback 00:00:00
02 Encouraging Self-Correction A 00:00:00
03 Encouraging Self-Correction B 00:00:00
04 Review 00:00:00
07 Putting It Together
Section A 00:00:00
Section B 00:00:00
08 Word List

Đánh giá Khoá học

N.A

bình chọn
 • 5 sao0
 • 4 sao0
 • 3 sao0
 • 2 sao0
 • 1 sao0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC
 • 3.600.000 đ
 • THỜI LƯỢNG
12189 HỌC VIÊN
 • ảnh đại diện của TIENPV

© 2016 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công nghệ Bình Minh.

Tầng 3, Tòa Nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: +844 3976 4441; Fax: +844 3976 4443 Website: www.binhminh.com.vn