Courses by InstructorThông tin

Họ và Tên

TS. Hà Sơn Tùng

Số điện thoại

098765432

Chuyên ngành

Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp – Khoa QTKD – Đại học KTQD

Thông tin khác

Lý lịch cá nhân

– Trình độ: Tiến sỹ
– Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
– Nơi công tác: Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân
– Kinh nghiệm: Trên 15 năm

Văn bằng chứng chỉ

– 2013: Tiến sỹ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

– 2005: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh MBA tại trường Đại học Tổng hợp bang Washington

– 2002: Cử nhân Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

 

Công trình nghiên cứu

– Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may mặc Việt Nam. Cấp Bộ, 2011. Tham gia

– Xây dựng thương hiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp may Việt nam. Cấp Bộ, 2011. Tham gia

– Kinh tế Việt Nam 2010 – Nhìn lại mô hình tăng trưởng giai đoạn 2001-2010. Cấp Bộ, 2010. Tham gia

– Kinh tế Việt Nam 2009. Cấp Bộ, 2010. Tham gia

– Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng công ty May 10. Cấp Bộ, 2005. Tham gia

Sách xuất bản


– Kỹ năng quản trị (sách xuất bản). NXB ĐHKTQD, 2012. Đồng tác giả

– Thực hành Quản trị kinh doanh (sách xuất bản). NXB ĐHKTQD, 2012. Đồng tác giả

– Nghiên cứu kinh doanh (sách xuất bản). NXB ĐHKTQD, 2011. Đồng tác giả

– Kỹ năng quản trị (sách xuất bản), 2011. NXB ĐHKTQD. Đồng tác giả

– Quản trị chiến lược (sách xuất bản), 2011. NXB ĐHKTQD. Đồng tác giả

© 2016 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công nghệ Bình Minh.

Tầng 3, Tòa Nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: +844 3976 4441; Fax: +844 3976 4443 Website: www.binhminh.com.vn